сегодня: 20 июля, пятница
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 82 от 07 мая 2008 г.

 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Архив

  « Июль 2018 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  Главная / ПЕНСИИ / Розмiр пенсiї за вiком

07.05.2008 , № 82 от 07 мая 2008 г.
“Менi нарахували пенсiю за вiком вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”. Знайомi кажуть, що мене обдiлили. Якщо так, допоможiть вiдновити справедливiсть. А якщо все правильно, то пояснiть це”.

Василь Шаргородський.

Ізмаїл, Одеська область.

Шановний Василю Федоровичу! Судячи з листа, пенсiя Вам нарахована iз заробiтної плати, взятої за 121 календарний мiсяць з 01.01.1974 р. по 31.12.1978 р. та з 01.07.2000 р. по 31.08.2005 р. при стажi роботи 43 роки 8 мiсяцiв 8 днiв (у тому числi вiйськової служби — 2 роки 5 мiсяцiв 24 днi). Вiдповiдно до статтi 28 вищезазначеного закону, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 25, а у жiнок — 20 рокiв страхового стажу встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом. За кожний повний рiк страхового стажу понад 25 рокiв чоловiкам i 20 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього закону, але не бiльш як на 1 вiдсоток  мiнiмального розмiру пенсiї за вiком, зазначеного в абзацi першому цiєї частини.

Одночасно повiдомляємо, що розмiр Вашої, Василю Федоровичу, пенсiї з 01.03.2007 р. становив 487,78 грн. (у тому числi розмiр пенсiї за вiком обчислений вiдповiдно до вимог ст. 27 цього закону — 372,41 грн. х 18% (доплата за стаж) + 380,00 грн. (мiнiмальний розмiр пенсiї) = 447,03 грн. + 21,75 грн. (пiдвищення до пенсiї у зв’язку iз зростанням заробiтної плати) + 19,00 грн. (надбавка до пенсiї як дитинi вiйни). Оскiльки з 01.04.2007 р. розмiр прожиткового мiнiмуму змiнився, то було перераховано пенсiю, розмiр якої становив 519,14 грн.

А на пiдставi постанов Кабiнету мiнiстрiв України вiд 3 травня 2007 р. № 684 i 685 було передбачено з 01.06.2007 р. та з 01.09.2007 пiдвищення розмiрiв пенсiй, перерахованих згiдно iз Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” шляхом застосування коефiцiєнта з 01.06.2007 р. — 1,19950, з 01.09.2007 р. — 1,28030, крiм пенсiй, обчислених з урахуванням показника середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2004 i 2005 роки, для яких застосовується коефiцiєнт iз 01.06.2007 р. 1,15, з 01.09.2007 р. — 1,20. Слiд пам’ятати, що пiдвищенню пiдлягають також пенсiї за звертаннями, якi надiйшли до 31 грудня року, що передує року, в якому провадиться пiдвищення пенсiї.

Для визначення права на перерахунок визначався iндивiдуальний коефiцiєнт пiдвищення пенсiйних виплат, який у Вашому випадку визначався шляхом дiлення розмiру пенсiї на
31.12.2006 р. на розмiр пенсiї на 31.12.2005 рiк. Отже, перерахунок Вашої, Василю Федоровичу, пенсiї здiйснено з урахуванням вимог вищевказаних постанов Кабiнету мiнiстрiв України з 01.06.2007 р. та з 01.09.2007 р. Коефiцiєнт пiдвищення з 01.06.2007 р. становив 0,13394, розмiр пiдвищення з 01.06.2007 р. — 58,70 грн. Коефiцiєнт пiдвищення з 01.09.2007 р. становив 0,18325, розмiр пiдвищення — 80,32 грн.

У зв’язку iз змiною прожиткового мiнiмуму з 01.10.2007 р. було проведено перерахунок Вашої пенсiї, розмiр якої становив 583,01 грн., у тому числi розмiр пенсiї за вiком обчислений вiдповiдно до вимог ст. 27 цього закону — 372,41 грн. х 18% (доплата за стаж) + 415,11 грн. (мiнiмальний розмiр пенсiї) = 482,14 грн. + 80,32 грн. (пiдвищення до пенсiї вiдповiдно до постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 03.05.2007 р. № 685) + 20,55 грн. (надбавка до пенсiї як дитинi вiйни).

Додатково повiдомляємо, що Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України” затверджено новi розмiри прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня — 470 гривень, з 1 квiтня — 481 гривня, з 1 липня — 482 гривнi, з 1 жовтня — 498 гривень. Збiльшується i вартiсть одного року страхового стажу з 01.01.2008 р. на 1,2% та з 01.10.2008 р. на 1,35%).

Також з 1 сiчня 2008 року пенсiї, призначенi згiдно iз Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" iз застосуванням показникiв середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2002-2005 роки пiдлягають перерахунку iз застосуванням показника середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2006 рiк, що враховується для обчислення пенсiй.

Наприклад, пенсiя, призначена iз застосуванням показника середньої заробiтної плати за 2005 рiк 735,57 грн., яка враховувалася при перерахунку пенсiї у 2006 роцi, перераховується з 01.01.2008 р. iз застосуванням показника середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2006 рiк — 928,81 грн.

З 01.01.2008 р. дiтям вiйни до пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, що виплачується замiсть пенсiї, виплачується пiдвищення у розмiрi надбавки, встановленої для учасникiв вiйни. Згiдно iз статтею 14 Закону України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їхнього соцiального захисту”, учасникам вiйни пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 10 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

Враховуючи зазначене, шановний Василю Федоровичу, з 01.01.2008 р. було здiйснено перерахунок Вашої пенсiї з урахуванням пiдвищення до пенсiї як дитинi вiйни, розмiр якої становить 47,00 грн. Розрахунок пенсiї виконано згiдно зi статтею 27 вищезазначеного закону: 1,62712 (коефiцiєнт заробiтної плати) х 0,52400 (коефiцiєнт стажу) х 928,81 грн. (середнiй заробiток за 2006 рiк) = 791,92 грн.

Таким чином, загальний розмiр пенсiї з 01.01.2008 р. становить 923,52 грн. (у тому числi 470,00 грн. (мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком) х 18% (доплата за понаднормативний стаж роботи) + 791,92 грн. (розмiр пенсiї за вiком, обчислений вiдповiдно до вимог ст. 27 цього закону) + 47,00 грн. (пiдвищення як дитинi вiйни). З 01.04.2008 р. розмiр пенсiї становить 926,60 грн. Перерахунок здiйснено з урахуванням чинного законодавства.

Ця розгорнута вiдповiдь стосується багатьох читачiв “Робiтничої газети”, якi у своїх листах ставили аналогiчнi запитання. Зокрема, я адресую її Вiльяму Анатолiйовичу Круглову (Зугрес, Донецька область), Анатолiю Леонтiйовичу Леонтюку (Миронiвка, Київська область), Юрiю Васильовичу Шепелєву (Одеса), Івану Івановичу Топову (Василiвка, Болградський ра­йон, Одеська область), Ользi Пилипiвнi Самокиш (Вертiївка, Нiжинський район, Чернiгiвська область), Наталiї Григорiвнi та Сергiю Гнатовичу Халимоненкам (Трускавець, Закарпатська область), Григорiю Олександровичу Мар’янченку (Київ), Тетянi Владленiвнi Агєєвiй (Коростишiв, Житомирська область), Петру Всеволодовичу Панкратову (Шостка, Сумська область) та iншим.

Надiя ВЕРНИГОРА,

начальник Головного управлiння

Пенсiйного фонду України у мiстi Києвi.

 


КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.