сегодня: 20 июля, пятница
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 62 от 03 апреля 2008 г.

 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Архив

  « Июль 2018 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  Главная / ПЕНСИИ / Вести из регионов

03.04.2008 , № 62 от 03 апреля 2008 г.

“Скажiть, будь ласка, який порядок виплати пенсiї за довiренiстю?”

Нiна Мироненко.

Житомир.

Шановна Нiно Мефодiївно! Вiдповiдно до статтi 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” пенсiя може виплачуватися за довiренiстю. Чiтко визначено порядок оформлення i строк дiї.

Виплата пенсiї у такий спосiб здiйснюється протягом усього перiоду дiї довiреностi за умови поновлення пенсiонером заяви про виплату пенсiї за довiренiстю через кожний рiк дiї такої довiреностi.

Для продовження виплати пенсiї Вам необхiдно звернутися iз заявою про виплату пенсiї за довiренiстю до районного управлiння Пенсiйного фонду за мiсцем одержання пенсiї.

“Якi умови зарахування до страхового стажу перiодiв роботи на Крайнiй Пiвночi?”

Вiра Залевська.

Київ.

Шановна Вiро Арсенiвно! На пiдставi пiдпункту 5 Прикiнцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”, який набув чинностi з 01.01.2005 року, тимчасово до прийняття вiдповiдного закону, перiод роботи до 1 сiчня 1991 року в районах Крайньої Пiвночi та в мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi колишнього Союзу РСР, а також на островi Шпiцберген зараховується до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених законодавством, що дiяло до 1 сiчня 1991 року. При цьому страховий стаж визначається вiдповiдно до Перелiку рай­онiв Крайньої Пiвночi i мiсцевостей, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi в редакцiї постанови Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 03.01.1983 р. № 12 i застосовується пiльгове обчислення страхового стажу з 01.08.1945 р. по 01.03.1960 р. у подвiйному розмiрi, а за перiод з 01.03.1960 р. — у пiвторакратному розмiрi.

Пiльгове обчислення стажу роботи провадиться на пiдставi документiв (трудової книжки, довiдки, письмового трудового договору та iн.), що пiдтверджують право заявника на пiльги, встановленi для працюючих в умовах Крайньої Пiвночi та мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi.

“Як коригуються надбавка та премiї за перiод до 2006 року при перерахунку пенсiї вiдповiдно до Закону України “Про державну службу?”

Геннадiй Сунегiн.

Рiвне.

Шановний Геннадiю Петровичу! Вiдповiдно до постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 31 травня 2000 року № 865 “Про деякi питання вдосконалення визначення розмiрiв заробiтку для обчислення пенсiї” встановити, що розмiр виплат (крiм посадових окладiв, надбавок за ранг або квалiфiкацiйнi класи, класний чин або спецiальнi звання, вислугу рокiв), що включаються в заробiток для обчислення пенсiї вiдповiдно до Закону України “Про державну службу”, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсiєю, за останнi 24 календарнi мiсяцi роботи, яка дає право на даний вид пенсiї, пiдряд перед зверненням за пенсiєю або за будь-якi 60 календарних мiсяцiв такої роботи пiдряд перед зверненням за пенсiєю незалежно вiд наявностi перерв протягом цього перiоду на данiй роботi. Середньомiсячна сума зазначених виплат за 24 або 60 календарних мiсяцiв визначається шляхом дiлення загальної суми цих виплат за 24 календарнi мiсяцi роботи пiдряд перед зверненням за пенсiєю чи за 60 календарних мiсяцiв роботи пiдряд вiдповiдно на 24 або на 60.

У разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникам апарату органiв виконавчої влади, мiсцевого самоврядування та їх виконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв виплати, одержанi особою за перiод до змiни структури заробiтної плати, включаються в заробiток для обчислення пенсiї вiдповiдно до абзацу першого цього пункту без коригування згiдно з пунктом 2 цiєї постанови.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.03.2006 року № 268 була з 01.01.2006 року змiнена структура заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв, тому виплати до 01.01.2006 року не коригуються.

“Хотiлось би знати, чи зараховується до стажу державної служби час перебування у закордонному вiдрядженнi?”

Олег Богайчук.

Бiла Церква, Київська область.

Шановний Олеже Аркадiйовичу! Порядок обчислення стажу державної служби був затверджений постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 03.05.1994 р. № 283. Згiдно з пунктом 3 Порядку обчислення стажу державної служби до стажу державної служби зараховується робота за кордоном за направленням державних органiв, якщо до направлення за кордон працiвник працював у таких органах i протягом трьох мiсяцiв пiсля повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний орган.

Як видно з Ваших довiдок, Ви перебували у вiдрядженнi з 27.08.1972 року по 10.09.1975 року, з 26.04.1983 року по 11.01.1985 року, з 12.08.1970 року по 29.07.1971 року. Стаж державної служби на посадах держслужбовця Вам обчислено з 01.01.1994 року по 03.10.2006 року.

Але оскiльки не виконуються умови вищезазначеного порядку, зарахувати перiод роботи за кордоном до стажу державної служби немає пiдстав.

Надiя ВЕРНИГОРА,

начальник Головного управлiння Пенсiйного фонду України у мiстi Києвi.

 


КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.