№ 175 от 29 ноября 2006 г.

Хочу читати газету державною мовою

Шановний Володимире, я три рази прочитав вашу статтю ,,Оставайтесь с нами”, набрався терпiння i тiльки тепер пишу. Передплачую газету майже 30 рокiв, а з липня менi почали надсилати ,,Рабочую”. Скiльки не писав до редакцiї — все марно.

Ви пишете, що маєте надiю на нашу мудрiсть, а ми (тобто я) — на вашу поряднiсть. Ми будемо тiльки тодi разом, коли редакцiя надсилатиме ту газету, яку я передплатив. Ви обiцяєте не розчарувати нас, що ж, спробую ще рiк повiрити в це.

P.S. Якщо моє прохання не буде виконане, прошу вiдразу повернути грошi, щоб я встиг у незалежнiй Українi читати пресу державною мовою, а чужого нам, на жаль, i так досить. І не подумайте, що я якийсь ... Просто люблю Україну та й як її не любити.

Надсилаю квитанцiю на 2007 рiк i сподiваюсь на поряднiсть редакцiї.

Григорiй КАЛАБУХ. Пушкарiвка, Днiпропетровська область.

ВІД ВЕДУЧОГО РУБРИКИ:

Безумовно, ви, Григорiю Івановичу, маєте право читати те, що бажаєте. Однак вашi закиди на адресу редакцiї, що ми буцiм -то обмежуємо це право, несправедливi.

Починаючи iз другого пiврiччя поточного року щоденний випуск ,,Робiтничої газети” українською мовою i справдi перестав виходити. Але ж задовго до цього редакцiя на сторiнках газети неодноразово пояснювала читачам вимушенiсть цього кроку.

Тираж росiйськомовного варiанту газети завжди переважав україномовний тираж, який останнiми роками до того ж ще постiйно й знижувався. І водночас потребував усе бiльших фiнансових витрат. Став збитковим i почав навiть загрожувати банкрутством газети. Аби врятувати перiодичне видання iз 90-рiчною. iсторiєю i було прийняте рiшення вiдмовитися вiд щоденного випуску газети українською мовою. Натомiсть любителям рiдної мови ми запропонували тижневик ,,Робiтнича газета”, в котрому друкуються найрезонанснiшi матерiали i програма телепередач також.

Мабуть i ви, Григорiю Івановичу, погодитеся з тим, що нас важко звинуватити в тому, що захищаючи соцiальнi права i гарантiї працiвникiв та малозабезпечених категорiй населення, ми не вiдстоювали державницьких патрiотичних позицiй чи залишалися байдужими до української культури i мови, зокрема. Зовсiм нi. І перехiд на новий формат випуску газети був зумовлений саме її складним фiнансово-економiчним становищем. І з цим, на жаль, ми не можемо не рахуватися, коли хочемо, щоб газета не припинила свого iснування, а й пiсля 90 рокiв надходила до читачiв. Врештi -решт це вимога часу. І нiякої полiтики тут немає.

Бiльшiсть читачiв нашi тимчасовi труднощi зрозумiли i не залишили нас. За це ми їм дуже вдячнi. Тi ж, для кого ,,Рабочая газета” виявилася неприйнятною, передплатили тижневик. Отже, у кожного була можливiсть зробити свiй вибiр. А нав’язувати себе ми нiкому не збираємося. Зрозумiйте нас правильно, Григорiю Івановичу.

На все вам добре i всiляких гараздiв!