№ 95 от 31 мая 2011 г.

Спонукати до руху вперед

Передз’їздівська перекличка

КОМУНІСТИ Хмельниччини наполегливо працюють над розв’язанням актуальних проблем, що невідворотно постають перед простими трударями і найбільш незахищеними верствами населення. Із своїми найболючішими питаннями — пенсійного забезпечення, полiпшення житлових умов, надбавок дітям війни, заборгованості із заробітної плати, допомоги у працевлаштуванні, навчанні дітей, лікуванні — громадяни перш за все звертаються до партійних комітетів області, депутатів-комуністів у місцевих радах.

Так, у Старокостянтинові складено 29 актів обстеження житлово-побутових умов жителiв міста, вісім депутатських запитів стосовно завищення вартості комунальних тарифів, відновлення автобусного сполучення, забезпечення міськрайонної організації товариства Червоного Хреста приміщенням, депутатські звернення щодо спрощення системи направлення на лікування до Старокостянтинівського військового госпіталю тощо.

Депутати-комуністи Ново­у­шиць­кої районної ради активно працюють у комісіях з питань економічної політики, регламенту, агропромислового комплексу, охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці й соціального захисту. Розробили i запроваджують у життя методики оптимізації та реорганізації районної медицини. Уважно стежать, щоб звільнені не залишалися без роботи, особливо молодь. Ведуть пошукову роботу, разом з учителями та учнями збирають матеріали для книги Володимира Погомія “Вийшли із полум’я” про ветеранів Великої Вітчизняної війни з Новоушицького району.

Програму опікування ветеранами на 2011 рік розробили депутати-комуністи Шепетівської міської ради й добилися її прийняття. Не допустили перейменування вулиць героїв радянської епохи.

Упродовж п’яти років за попереднього голови селищної ради Наркевичів, що у Волочиському районі, населенню доводилося споживати замість питної води технічну, яка потрапляла до водогону з місцевого заводу. Новий голова молодий комуніст Василь Миколайович Кондратюк разом із заводськими слюсарями знайшли й усунули причини, налагодили в селищі нормальне водопостачання.

На громадських слуханнях щодо різкого зростання тарифів на комунальні послуги у Славуті комуністи-депутати міської ради Максимчук та Нестерчук у гострій дискусії переконали присутніх і міських очільників у необхідності перегляду в бік зменшення запропонованих тарифів та визначення поміркованого розміру плати.

Понад рік комуністи області ведуть послідовну роботу з надання юридичної допомоги потерпiлим від свавілля керівників підприємств у рамках проекту “Робота. Зарплата. Захист”. Ефективною виявилася допомога депутата міськради, першого секретаря міськкому КПУ Петра Приступи страйкуючим працівникам Кам’янець-Подільської швейної фабрики, хазяїном якої є громадянин Італії.

У ПАРТІЙНИХ організаціях Хмельниччини відбулися широкі обговорення оновленої редакції проекту Програми КПУ, під час яких отримано ряд зауважень та пропозицій.

Так, у розділі І пропонується коротко з наведенням фактів і цифр відзначити досягнення СРСР та Радянської України. Детальніше опрацювати питання про молодь, розширити положення програми щодо комсомолу як комуністичної організації, котра має працювати і виховувати молодь у соціалістичному дусі.

Розділ про завдання партії у пропонованій редакції було б доцільнiше назвати: Наша мета — соціалізм.

Повніше й більш акцентовано викласти положення стосовно пропозицій КПУ в різних сферах суспільного життя — економіці, політиці, культурі тощо.

Оскільки партії доводиться працювати в умовах капіталізму, необхідно дати чітке пояснення, коли завершилася його реставрація, в ході яких “реформ” це сталось і за яких обставин чекати вихід із несприятливої ситуації.

Відобразити позицію партії щодо екологічної безпеки та охорони природи.

НЕОБХІДНО зберегти такі положення чинної програми:

Компартія України — це партія робітничого класу, селянства, інтелігенції, всіх, хто своєю працею і талантом створює матеріальні та духовні багатства.

У своїх лавах вона об’єднує свідомих й активних борців за корінні інтереси людей праці, соціальну справедливість, за утвердження й розвиток соціалізму. Компартія України — партія борців за комунізм, суспільство, в якому вільний розвиток кожного стане умовою вільного розвитку всіх, суспільство справжнього гуманізму, де людина є не засобом, а метою і творцем історичного прогресу, найвищою суспільною цінністю.

Інтернаціоналізм нашої партії втілений в її ідеології, політиці, багатонаціональному складі та рівності прав комуністів усіх національностей, у принципах її організації та діяльності, у співпраці з іншими партіями, які входять до СКП-КПРС, у солідарності з комуністами, послідовниками соціалізму в інших країнах.

Компартія України — партія авангардного типу, що прагне бути силою, котра завжди спонукає до руху вперед, застосовує різноманітні форми й методи політичної боротьби. Роботу партія веде, як і вчив Ленін, там, де є маси, — у трудових колективах, територіальних та інших об’єднаннях трудящих. Запоруку своєї перемоги вона вбачає в організованих діях мас.

Дмитро МЕЛЬНИК, секретар Хмельницького обкому КПУ.