№ 216 от 08 декабря 2010 г.

«Я працював у тубдиспансері»

Це вас цікавить

«З 22.01.1969 року по 14.11.2001 року я працював у тубдиспансері. Зараз не працюю. Чи можливо зарахувати цей період у подвійному розмірі відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення»?»

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО.

Маріуполь, Донецька область.

ШАНОВНИЙ Сергію Миколайовичу! З 01.01.2004 року набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно зі статтею 24 цього закону, страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених законом. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цим законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у паталого-анатомічних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Дана редакція статті набула чинності з 15.08.2003 р. – дати публікації в «Урядовому кур’єрі».

Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, для визначення коефіцієнта страхового стажу період роботи в інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я при призначенні пенсій, при перерахунку пенсій з врахуванням 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій зараховується в подвійному обчисленні по 31.12.2003 року.

При інших перерахунках пенсій, коли особа подає до­кументи про стаж, плату до призначення пенсії, період роботи
в туберкульозних закладах (відділеннях) охорони здоров’я зараховується у подвійному обчисленні по 31.12.2003 р. за умови, що особа станом на 15.08.2003 р. працювала в туберкульозному закладі (відділенні) охорони здоров’я.

«Маю 18 років стажу державного службовця, 2 роки строкової військової служби в армії. Досягнув пенсійного віку не на посаді державного службовця. Чи маю право на пенсію державного службовця за вищезазначених умов?»

Анатолій ГОРБАЧ.

Миколаївська область.

ШАНОВНИЙ Анатолію Юрійовичу! Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах із загалу категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Категорії посад державних службовців визначені статтею 25 Закону України «Про державну службу».

При цьому час проходження військової служби не належить до категорій посад державних службовців.

Тому за наведених Вами обставин права на призначення пенсії як державному службовцію Ви не маєте.

«Я пропрацювала 26 років завідуючою шкільною бібліотекою. Чи маю право на пенсію за вислугу років?»

Тетяна НЕПОЧАТОВА.

Петрівське, Харківська область.

ШАНОВНА Тетяно Миколаївно! Відповідно до статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за вислугу років мають: працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України, незалежно від віку.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 04.11.1993 р. № 909.

Даною постановою в розділі «Освіта» передбачені бібліотеки як самостійні юридичні особи.

Таким чином, період роботи в бібліотеці школи не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

«З 1981 по 1994 роки я працювала на Півночі, в Тюменській області. Чи маю право на часткове зниження пенсійного віку?»

Наталія ЄВДОКИМЕНКО.

Бердянськ, Запорізька область.

ШАНОВНА Наталіє Іванівно! Відповідно до Тимчасової угоди між урядом України й урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993 р. передбачено, що громадяни Сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їхнього постійного проживання на території обох держав, мають право на пенсію за старiстю (за віком): чоловіки – по досягненнi 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, жінки – по досягненнi 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років.

Зниження пенсійного віку, пропорційного відпрацьованому часу, даною угодою не передбачено.


«Отримую пенсію як військово­службовець, звільнений з військової служби. Після звільнення відпрацював 34 роки. Чи маю право на одержання двох пенсій: цивільну та військову, оскільки маю 34 роки страхового стажу?»

Олександр МАРТИНЕНКО.

Нікополь, Дніпропетровська область.


ШАНОВНИЙ Олександре Антоновичу! Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, у зв’язку з інваліднiстю, втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії на вибiр.

Відповідно до статті 26 цього закону, передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками – 55 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років.

Таким чином, за умови виконання умов, передбачених статтею 26 цього закону, Ви можете отримувати або цивільну, або військову пенсію. Одержувати одночасно дві пенсії чинним законодавством не передбачено.

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві.

Кирилловка цены на отдых 2017