№ 209 от 24 ноября 2010 г.

Плюс вислуга років

«Поясніть, будь ласка, чи маю я право на призначення пенсій за вислугу років?»

Марія БІЛИЦЬКА.

Кіровоград.

ШАНОВНА Маріє Григорівно! Відповідно до статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за вислугу років мають: працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України, незалежно від віку.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 04.11.1993 року № 909.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

При цьому період перебування у частково оплачуваній відпустці у
зв‘язку з доглядом за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і в додатковій відпустці без збереження заробітної плати у зв‘язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 6 років зараховується до стажу роботи за вислугу років в одинарному розмірі.

Оскільки основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, то для перевірки того, чи маєте Ви право на призначення пенсії за вислугу років, рекомендуємо звернутися з трудовою книжкою до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання.

«На підставі яких документів зараховується час догляду за дитиною-інвалідом до 16 років за період до 2004 року?»

Людмила БІБИХ.

Суми.

ШАНОВНА Людмило Василівно! Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цього закону, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим законом.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до стажу роботи зараховується час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

На підставі постанови Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі: акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду; документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-інвалідів) та вік (для пристарілих і дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

“Я учасник Великої Вітчизняної війни, маю страховий стаж 40 років 3 місяці. Моя пенсія розраховується із заробітної плати за період з 01.07.1986 року по 30.06.1991 року. Копію довідки про заробітну плату надсилаю. Яка в мене має бути пенсія?”

Іван ІВАНОТЧЕНКО.

Богодухів, Харківська область.

ШАНОВНИЙ Іване Федоровичу! Відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення”, розмір пенсії за віком визначається за формулою: П = Зп х Кс, де: П — розмір пенсії в гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті цього закону, з якої обчислюється пенсія, в гривнях, Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього закону.

Відповідно до статті 28 цього закону, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а в жінок — 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього закону, але не більше як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Відповідно до статті 40 цього закону, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у гривнях; Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески і яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звертання за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сферах статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів; Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз + Кз + Кз + ... + Кз); 1 2 3 n; К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Таким чином розмір пенсії з 01.07.2010 року за показниками та довідкою про заробітну плату, зазначеним у звертанні, має становити 1,40979 (індивідуальний коефіцієнт заробітної плати) х 928,81 гривні (середня заробітна плата за 2006 рік) х 0,54338 (коефіцієнт страхового стажу, збільшений на 1,35) = 711,52 гривні + 106,35 гривні (підвищення за понаднормативний стаж) + 177,25 гривні (підвищення до пенсії як учасникові бойових дій) = 995,12 гривні.

начальник Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.