№ 205 от 17 ноября 2010 г.

Плюс уточнююча довідка

Це вас цікавить

“Я пропрацювала на пластмасі в лабораторії хімічного аналізу ливарного цеху 10 років 3 місяці та 3 днi. Чи маю право на пенсію зі скороченням пенсійного віку на п’ять років – у 50 років?”

Надія ЧЕРКАШИНА.

Горожанівка, Харківська область.

ШАНОВНА Надіє Василівно! Відповідно до пункту “б” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, на пенсію за віком на пільгових умовах мають право, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими та тяжкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, із них не менше 10 років на зазначених роботах.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхнiх правонаступників (додаток № 5). У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їхнi номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Тому для розгляду можливості призначення Вам пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 необхідно надати уточнюючу довідку з врахуванням вищезазначених вимог.


“Хто звільняється від сплати страхового внеску згідно з п.2 Закону України “Про внесення змін до законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 08.07.2010 року
№ 2461-VI? Чи поширюється це звільнення на пенсіонерів-підприємців — платників єдиного податку? Як узагалі має здійснюватися сплата таким підприємцем страхового внеску, адже і так платиться єдиний податок у розмірі 200 гривень? Тепер треба платити ще щось?"

Леонід САМОЙЛЕНКО.

Дніпропетровськ.

ШАНОВНИЙ Леоніде Борисовичу! Згідно з п.3 ст.11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, передбачено, що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, визначені застрахованими особами, а згідно зі статтями 14 та 15 закону — страхувальниками та платниками страхових внесків відповідно.

Отже, фізичні особи — підприємці, які одночасно є пенсіонерами за віком або інвалідами і не використовують працю найманих працівників, сплачують страхові внески на загальних підставах, оскільки в Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” не передбачено пільг для платників страхових внесків.

Стосовно другого питання. Частина єдиного та фіксованого податків (42% та 10% відповідно), що надходять до Пенсійного фонду від органів Державного казначейства України внаслідок їх розмежування, зараховується фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, як сплачені страхові внески та враховуються таким особам при обчисленні розміру пенсії.

Ці кошти на сьогодні не забезпечують мінімального страхового внеску, оскільки з єдиного податку в 200 гривень до Пенсійного фонду сплачується лише 84 гривні, а сума мінімального страхового внеску з 01.07.2010 року становить 294,82 гривні. За таких умов період підприємницької діяльності до страхового стажу підприємців-спрощенців у повному розмірі не зараховується, що не дає змоги розраховувати на гідну пенсію.

З метою гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав на пенсійне страхування Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якого фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, зобов’язані з липня 2010 року сплачувати страхові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу та не більше максимального розміру страхових внесків.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2010 році, мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить: у липні-вересні — 294,82 гривні; у жовтні-листопаді — 301,12 гривні; у грудні — 306,10 гривні. Максимальний розмір страхового внеску на 2010 рік становить 4422,24 гривні.

Приклад розрахунку. Сума сплаченого підприємцем єдиного податку становить 200 гривень на місяць. До органів Пенсійного фонду надходять 42 відсотки від виплаченої суми, тобто 84 гривні. Суб’єктові підприємницької діяльності необхідно обов’язково здійснювати доплату до обраної суми страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Якщо підприємець у липні-вересні поточного року обирає для обов’язкової оплати 294,82 гривні на місяць, то потрібно доплатити 210,82 гривні.

Сплата страхових внесків здійснюється щоквартально протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме: за липень-вересень 2010 року — до 20 жовтня 2010 року в сумі 632,46 гривні; за жовтень-грудень 2010 року — до 20 січня 2011 року в сумі 656,34 гривні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що суми несплачених коштів стягуються у порядку, встановленому статтею 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

начальник Головного управління

Пенсійного фонду України у місті Києві.