№ 108 от 14 июня 2008 г.

«Демократичнiй Українi» — 90!

На зламi епох

15 червня 2008-го газетi «Демократична Україна» — одному з найстарiших часописiв нашої держави — має виповнитися 90 рокiв. В iсторiї унiкального друкованого видання, що охоплює майже все XX i початок XXI ст., по-особливому позначився складний i драматичний перiод у життi не лише нашого народу, а й усього людства. Планетарнi катастрофи й кривавi вiйни, революцiї i перевороти, прорив у Космос i колосальнi здобутки культури та науки — усе це дiстало вiдображення на сторiнках «Комунiста», «Радянської України» (такi назви мала газета спочатку) i «Демократичної України», яка носить це горде ймення вiд часiв утвердження вимрiяної i вистражданої українським народом незалежностi. У цьому сенсi пiдшивки «Демократичної України» та її попередникiв становлять неабиякий iнтерес, бо це — своєрiдний документ епохи.